توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

سوالات امتحان میان ترم فیزیک عمومی ترم دوم ۹۴-۱۳۹۳

سوالات امتحان میان ترم فیزیک عمومی ترم دوم ۹۴-۱۳۹۳

ادامه مطلب ...

توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

سوالات امتحان میان ترم الکترومغناطیس ترم دوم ۹۴-۱۳۹۳

سوالات امتحان میان ترم الکترومغناطیس ترم دوم ۹۴-۱۳۹۳

ادامه مطلب ...

توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

سوالات امتحان میان ترم الکتریسته و مغناطیس ترم دوم ۹۴-۱۳۹۳

سوالات امتحان میان ترم الکتریسته و مغناطیس ترم دوم ۹۴-۱۳۹۳

ادامه مطلب ...

توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

جزوه تکمیلی فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

جزوه تکمیلی فیزیک الکتریسیته و مغناطیس مربوط به فصل جریان الکتریکی و مقاومت به همراه مثال‌های حل شده

ادامه مطلب ...

توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

نمونه سوالات امتحان الکتریسیته و مغناطیس ترم اول ۹۴-۱۳۹۳

دو نمونه سوال امتحان الکتریسیته و مغناطیس ترم اول ۹۴-۱۳۹۳

ادامه مطلب ...