توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

سوالات میان‌ترم فیزیک نور خرداد ۱۳۹۴

سوالات میان‌ترم فیزیک نور خرداد ۱۳۹۴

بیشتر بخوانید ...

توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

سوالات امتحان میان ترم فیزیک عمومی ترم دوم ۹۴-۱۳۹۳

سوالات امتحان میان ترم فیزیک عمومی ترم دوم ۹۴-۱۳۹۳

بیشتر بخوانید ...

توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

سوالات امتحان میان ترم الکترومغناطیس ترم دوم ۹۴-۱۳۹۳

سوالات امتحان میان ترم الکترومغناطیس ترم دوم ۹۴-۱۳۹۳

بیشتر بخوانید ...

توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

سوالات امتحان میان ترم الکتریسته و مغناطیس ترم دوم ۹۴-۱۳۹۳

سوالات امتحان میان ترم الکتریسته و مغناطیس ترم دوم ۹۴-۱۳۹۳

بیشتر بخوانید ...

توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

جزوه تکمیلی فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

جزوه تکمیلی فیزیک الکتریسیته و مغناطیس مربوط به فصل جریان الکتریکی و مقاومت به همراه مثال‌های حل شده

بیشتر بخوانید ...