دانشجویان عزیز

به وب‌سایت تمرینات فیزیک خوش آمدید.

توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

سؤالات امتحانی الکتریسیته و مغناطیس پایان‌ترم نیم‌سال تابستان ۹۴-۱۳۹۳

سؤالات امتحانی الکتریسیته و مغناطیس رشته کامپیوتر و برق پایان‌ترم نیم‌سال تابستان ۹۴-۱۳۹۳

بیشتر بخوانید ...

توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

سوالات میان‌ترم فیزیک نور خرداد ۱۳۹۴

سوالات میان‌ترم فیزیک نور خرداد ۱۳۹۴

بیشتر بخوانید ...

توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

سوالات امتحان میان ترم فیزیک عمومی ترم دوم ۹۴-۱۳۹۳

سوالات امتحان میان ترم فیزیک عمومی ترم دوم ۹۴-۱۳۹۳

بیشتر بخوانید ...

توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

سوالات امتحان میان ترم الکترومغناطیس ترم دوم ۹۴-۱۳۹۳

سوالات امتحان میان ترم الکترومغناطیس ترم دوم ۹۴-۱۳۹۳

بیشتر بخوانید ...

توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

سوالات امتحان میان ترم الکتریسته و مغناطیس ترم دوم ۹۴-۱۳۹۳

سوالات امتحان میان ترم الکتریسته و مغناطیس ترم دوم ۹۴-۱۳۹۳

بیشتر بخوانید ...

توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

جزوه تکمیلی فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

جزوه تکمیلی فیزیک الکتریسیته و مغناطیس مربوط به فصل جریان الکتریکی و مقاومت به همراه مثال‌های حل شده

بیشتر بخوانید ...

توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

نمونه سوالات امتحان الکتریسیته و مغناطیس ترم اول ۹۴-۱۳۹۳

دو نمونه سوال امتحان الکتریسیته و مغناطیس ترم اول ۹۴-۱۳۹۳

بیشتر بخوانید ...

توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

نمونه سوالات امتحان فیزیک پیش ترم اول ۹۴-۱۳۹۳

نمونه سوالات امتحان فیزیک پیش ترم اول ۹۴-۱۳۹۳

بیشتر بخوانید ...

توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

نمونه سوالات امتحان الکترومغناطیس ترم اول ۹۴-۱۳۹۳

نمونه سوالات امتحان الکترومغناطیس ترم اول ۹۴-۱۳۹۳

بیشتر بخوانید ...

توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

نمونه سوالات الکترومغناطیس مهندسی ۱۳۹۲

نمونه سوالات درس الکترومغناطیس مهندسی رشته برق در ترم اول ۱۳۹۲-۱۳۹۳

بیشتر بخوانید ...

توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

جزوه الکترومغناطیس مهندسی

این جزوه توسط سامان راجبی تهیه و تنظیم شده است. ضمن تشکر از ایشان این جزوه برای دانلود در این سایت قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید ...

توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

سوالات میان ترم فیزیک الکتریسیته و مغناطیس نیم‌سال اول ۱۳۹۳-۱۳۹۴

سوالات میان ترم فیزیک الکتریسیته و مغناطیس نیم‌سال اول ۱۳۹۳-۱۳۹۴

بیشتر بخوانید ...