دستگاه‌های مختصات

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

در این فایل روابط مربوط به دستگاه‌های مختصات کارتزین، استوانه‌ای و کروی آورده شده است.

بازگشت

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

لطفا 8 و 5 را با هم جمع نمایید.