دستگاه‌های مختصات

توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

در این فایل روابط مربوط به دستگاه‌های مختصات کارتزین، استوانه‌ای و کروی آورده شده است.

بازگشت

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

لطفا جمع 9 و 1 را محاسبه نمایید.