تمرینات فصل های بار الکتریکی و میدان الکتریکی - تابستان ۱۳۹۰

(دیدگاه‌ها: 0)

یک شنبه 2 مرداد 1390

تمرینات فصل اول بار الکتریکی  و فصل دوم میدان الکتریکی برای تمرین آماده می باشد. فایل pdf  را دانلود کرده و مسائل مربوطه را حل نمایید. مسائل انتخاب شده ساده می باشد بنابراین برای تمرین بیشتر به کتاب مبانی فیزیک الکتریسیته و مغناطیس هالیدی و تمرینات ترم‌های گذشته در این وب‌سایت مراجعه نماییدو

بازگشت

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

لطفا جمع 8 و 4 را محاسبه نمایید.