تمرینات سری دوم فیزیک پیش - پاییز ۱۳۹۱

(دیدگاه‌ها: 0)

یک‌شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۱

تمرینات سری دوم فیزیک پیش - آبان ۱۳۹۱

مهلت تحویل این سری تمرینات تا ۱۳ آذر می‌باشد.

جواب این تمرینات باید در کاغذ A4 تحویل داده شود.

بازگشت

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

جمع 3 و 7 برابر است با؟