تمرینات فصل دوم - حرکت در یک بعد - پاییز ۱۳۸۹

by مدیر

سه شنبه 18 آبان 1389

این تمرینات شمال 10 مسئله می باشد که حداکثر باید در مدت یک هفته تحویل شوند.

دیدگاه‌ها

Add a comment

Please calculate 1 plus 3.