تمرینات فیزیک پیش - تابستان ۱۳۹۱

by حمید

یک‌شنبه ۲۱ امرداد ۱۳۹۱

تمرینات و مسائل فیزیک پیش شما همه بخش که تحویل پاسخ الزامی می‌باشد. پاسخ‌ها در ورق‌های آ۴ باید قبل از امتحان پایان ترم تحویل شوند. لازم به توضیح است که این نمره کامل این تمرینات ۵ نمره است. بنایراین تحویل پاسخ‌ها الزامی است

دیدگاه‌ها

Add a comment

Please add 9 and 7.