چند مثال (با راه حل) از حرکت شناسی یک بعدی - تابستان ۱۳۹۱

(دیدگاه‌ها: 0)

شنبه ۷ امرداد ۱۳۹۱

این چند تمرین به علت کمبود وقت در ترم تابستان ارائه گردیده است

بازگشت

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

جمع 8 و 9 برابر است با؟