فیزیک پیش‌دانشگاهی

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

تمرینات سری اول فیزیک پیش - مهر ۱۳۹۱

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

تمرینات و مسائل فیزیک پیش شما همه بخش که تحویل پاسخ الزامی می‌باشد

 

 

خیلی مهم

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

چند مثال (با راه حل) از بردارها و حرکت دو بعدی

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

چند مثال (با راه حل) از حرکت شناسی یک بعدی - تابستان ۱۳۹۱

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

سوالات پایان‌ترم فیزیک پیش بهار ۱۳۹۱