فیزیک پیش‌دانشگاهی

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

هفت مسئله از فصل اول کتاب فیزیک هالیدی انتخاب شده است. دانشجویان یک هفته فرصت دارند تا جواب های خود را در کاغذ A4 به صورت مرتب تحویل دهند.

توسط (دیدگاه‌ها: 0)