تمرینات فصل اول - قوانین نیوتن

(دیدگاه‌ها: 0)

چهارشنبه 19 آبان 1389

این فایل شامل 10 مسئله می باشد که حداکثر باید تا یک هفته و به طور کامل و صحیح در ورقه های A4 تحویل داده شوند.

بازگشت

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

جمع 4 و 7 برابر است با؟