فیزیک عمومی و مکانیک

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

سوالات امتحان پایان ترم فیزیک عمومی زمستان ۱۳۹۱ + پاسخ

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

تمرینات سری اول فیزیک عمومی - آبان ۱۳۹۱

مهلت تحویل پاسخ‌ها تا ۱۴ آذر می‌باشد.

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

سوالات امتحانی پایانترم فیزیک مکانیک ۱۳۹۰

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

تمرینات سری سوم فیزیک مکانیک –  انرژی پتانسیل و پایستگی انرژی - پاییز 1390

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

تمرینات سری دوم فیزیک مکانیک –  اصطکاک و کار و انرژی جنبشی