فیزیک عمومی و مکانیک

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

این تمرینات مربوط به فصل اول قوانین حرکت می باشد. دانشجویان باید جواب تمرینات را تا هفته بعد تحویل نمایند.

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

سوالات امتحان پایان‌ترم فیزیک مکانیک ترم تابستان ۱۳۹۰

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

تمرینات سری سوم فیزیک مکانیک فصل انرژی پتانسیل و پایستگی تابستان ۱۳۹۰

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

سوالات امتحان میان‌ترم فیزیک مکانیک - تابستان ۱۳۹۰

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

تمرینات سری دوم فصل کار و انرژی جنبشی تابستان ۱۳۹۰