تمرینات سری اول فیزیک حرارت - دما، گرما و قانون اول ترمودینامیک - پاییز ۱۳۹۰

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

سه شنبه 28 آذر 1390

تمرینات سری اول فیزیک حرارت - دما، گرما و قانون اول ترمودینامیک - پاییز 1390 

تحویل حل این مسائل اجباری می باشد. حداکثر مهلت تا آخرین جلسه می باشد.

بازگشت

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

لطفا جمع 5 و 8 را محاسبه نمایید.