تمرینات سری دوم فیزیک حرارت - نظریه جنبشی گازها - پاییز ۱۳۹۰

توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

یک شنبه 4 دی 1390

تمرینات سری دوم فیزیک حرارت - نظریه جنبشی گازها - پاییز 1390

تحویل پاسخ نیمی از تمرینات تا هفته آینده الزامی می باشد.

بازگشت

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

جمع 8 و 4 برابر است با؟