سوالات و پاسخ امتحان میانترم فیزیک حرارت - پاییز ۱۳۹۰

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

دوشنبه ۷ آذر ۱۳۹۰

سوالات و حل امتحان میانترم فیزیک حرارت پاییز ۱۳۹۰

بازگشت

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

لطفا جمع 3 و 1 را محاسبه نمایید.