سوالات و پاسخ امتحان میانترم فیزیک حرارت - پاییز ۱۳۹۰

(دیدگاه‌ها: 0)

دوشنبه ۷ آذر ۱۳۹۰

سوالات و حل امتحان میانترم فیزیک حرارت پاییز ۱۳۹۰

بازگشت

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

لطفا 6 و 7 را با هم جمع نمایید.