پاسخ تمرینات فیزیک حرارت - سری اول - بهار ۱۳۹۵

by حمید

حل تمرینات فیزیک حرارت - سری اول - خرداد ۱۳۹۵

 

حل سری بعدی به زودی ارائه خواهد شد.

دیدگاه‌ها

Add a comment

Please calculate 9 plus 6.