پاسخ تمرینات فیزیک حرارت - سری اول - بهار ۱۳۹۵

توسط حمید

حل تمرینات فیزیک حرارت - سری اول - خرداد ۱۳۹۵

 

حل سری بعدی به زودی ارائه خواهد شد.

دیدگاه‌ها

Add a comment

What is the sum of 2 and 3?