پاسخ تمرینات فیزیک حرارت - سری دوم - بهار ۱۳۹۵

توسط حمید

حل تمرینات فیزیک حرارت - سری دوم - خرداد ۱۳۹۵

فصل دوم نظریه جنبشی گازها

 

دانشجویان دقت کنند که به همراه داشتن ماشین حساب سر جلسه امتحان پایان ترم برای پاسخ دادن به مسايل نیاز می‌باشد.

تمامی فرمول های لازم در ورقه امتحانی داده شده است.

دیدگاه‌ها

Add a comment

Please calculate 5 plus 8.