فیزیک حرارت و ترمودینامیک

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

تمرینات فیزیک حرارت - سری اول - خرداد ۱۳۹۵

توسط (دیدگاه‌ها: 1)

سوالات امتحانی پایانترم فیزیک حرارت ۱۳۹۰

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

تمرینات سری دوم فیزیک حرارت - نظریه جنبشی گازها - پاییز 1390

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

تمرینات سری اول فیزیک حرارت - دما، گرما و قانون اول ترمودینامیک - پاییز 1390

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

سوالات و حل امتحان میانترم فیزیک حرارت پاییز ۱۳۹۰