به وب‌سایت تمرینات فیزیک خوش آمدید

این وب‌سایت به منظور ارائه تمرینات و مسائل مربوط به دروس ارائه شده راه‌اندازی شده است. امید است که بتوان با گردآوری تمرینات جدید و کافی دانشجویان را در جهت درک بهتر علم فیزیک یاری نمود. مطمئناً این وب سایت دارای نارسایی‌هایی است که با ارائه پیشنهادات و انتقادات خود می‌توانید باعث بهبود آن شوید.

دروس ارائه شده

  • فیزیک پیش
  • فیزیک عمومی
  • فیزیک مکانیک
  • آزمایشگاه فیزیک مکانیک
  • فیزیک الکتریسته و مغناطیس
  • فیزیک حرارت
  • فیزیک نور
  • آزمایشگاه فیزیک نور

بیوگرافی موسس و مدیر وب‌سایت

حمید عباس‌زاده پیوستی

کارشناسی فیزیک گرایش هسته‌ای از دانشگاه لرستان - خرم آباد ۱۳۸۳

کارشناسی ارشد فیزیک گرایش حالت جامد از دانشگاه صنعتی شریف - تهران ۱۳۸۶