آخرین تمرینات و نمونه سوال‌های فیزیک

سوالات پایان‌ترم الکتریسیته و مغناطیس - تابستان ۱۳۹۵

توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

سوالات پایان‌ترم الکتریسیته و مغناطیس - تابستان ۱۳۹۵

بیشتر بخوانید ...

سؤالات پایان‌ترم الکتریسیته و مغناطیس - بهار ۱۳۹۵

توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

سؤالات امتحانی الکتریسیته و مغناطیس پایان‌ترم نیم‌سال دوم ۹۵-۱۳۹۴

بیشتر بخوانید ...

سوالات پایان ترم فیزیک حرارت - بهار ۱۳۹۵

توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

سوالات پایان ترم فیزیک حرارت خرداد ۱۳۹۵

بیشتر بخوانید ...

سوالات پایان‌ترم الکترومغناطیس مهندسی - بهار ۱۳۹۵

توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

سوالات پایان ترم الکترومغناطیس مهندسی خرداد ۱۳۹۵

بیشتر بخوانید ...

پاسخ تمرینات فیزیک حرارت - سری دوم - بهار ۱۳۹۵

توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

پاسخ تمرینات فیزیک حرارت - سری دوم - خرداد ۱۳۹۵

بیشتر بخوانید ...

پاسخ تمرینات فیزیک حرارت - سری اول - بهار ۱۳۹۵

توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

حل تمرینات فیزیک حرارت - سری اول - خرداد ۱۳۹۵

بیشتر بخوانید ...

تمرینات فیزیک حرارت - سری دوم - بهار ۱۳۹۵

توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

تمرینات فیزیک حرارت - سری دوم - خرداد ۱۳۹۵

بیشتر بخوانید ...