آخرین تمرینات و نمونه سوال‌های فیزیک

دستگاه‌های مختصات

توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

روابط دیفرانسیلی در دستگاه‌های مختصات

بیشتر بخوانید ...

سوالات امتحان پایان‌ترم فیزیک پیش - زمستان ۱۳۹۵

توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

سوالات امتحان پایان‌ترم فیزیک پیش

زمستان ۱۳۹۵

بیشتر بخوانید ...

سوالات پایان ترم آزمایشگاه فیزیک مکانیک دی ۱۳۹۵

توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

سوالات پایان ترم آزمایشگاه فیزیک مکانیک

دی ۱۳۹۵

بیشتر بخوانید ...

سوالات پایان ترم الکترومغناطیس مهندسی - زمستان ۱۳۹۵

توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

سوالات پایان ترم الکترومغناطیس مهندسی

زمستان ۱۳۹۵

بیشتر بخوانید ...

جزوه خازن - الکترومغناطیس مهندسی

توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

جزوه‌ی مربوط به بخش خازن برگفته از کتاب الکترومغناطیس مهندسی (هیت)

بیشتر بخوانید ...

سوالات میان‌ترم فیزیک پیش - زمستان ۱۳۹۵

توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

سوالات میان‌ترم فیزیک پیش - زمستان ۱۳۹۵

بیشتر بخوانید ...

سوالات میان‌ترم الکترومغناطیس مهندسی - زمستان ۱۳۹۵

توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

سوالات میان‌ترم الکترومغناطیس مهندسی - زمستان ۱۳۹۵

بیشتر بخوانید ...