سوالات امتحان میان ترم الکترومغناطیس - بهار ۱۳۹۴

توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 1)

پاسخ به حداقل ۸ مساله الزامی است.

پاسخ‌ها باید در برگه‌های A4 تحویل داده شوند.

تاریخ تحویل:‌ ۶ خرداد ۱۳۹۴

بازگشت

دیدگاه‌ها

دیدگاه توسط احمد |

توروخدا جواباشو برام بفرستيد

افزودن یک دیدگاه

لطفا 5 و 2 را با هم جمع نمایید.