تمرینات سری دوم فیزیک الکتریسیته فصل قانون گاوس، پتانسیل و خازن - تابستان ۱۳۹۰

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

جمعه ۲۱ مرداد ۱۳۹۰

تمرینات سری دو شامل فصل قانون گاوس، پتانسیل الکتریکی و خازن‌ها می‌باشد. شما تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۰ برای تحویل پاسخ‌ها فرصت دارید.

بازگشت

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

جمع 9 و 5 برابر است با؟