تمرینات سری دوم فیزیک الکتریسیته فصل قانون گاوس، پتانسیل و خازن - تابستان ۱۳۹۰

(دیدگاه‌ها: 0)

جمعه ۲۱ مرداد ۱۳۹۰

تمرینات سری دو شامل فصل قانون گاوس، پتانسیل الکتریکی و خازن‌ها می‌باشد. شما تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۰ برای تحویل پاسخ‌ها فرصت دارید.

بازگشت

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

لطفا جمع 7 و 1 را محاسبه نمایید.