تمرینات فصل ۲۳ - قانون گاوس

توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

سه شنبه 18 آبان 1389

لطفا این تمرینات را حداکثر تا یک هفته به صورت حل شده تحویل نمایید.

بازگشت

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

لطفا جمع 7 و 5 را محاسبه نمایید.