تمرینات سری دوم فیزیک پیش - حرکت یک بعدی و بردارها - تابستان ۱۳۹۰

(دیدگاه‌ها: 0)

جمعه ۲۱ مرداد ۱۳۹۰

تمرینات فصل دوم حرکت یک بعدی و بردارها در این سری ارائه شده است شما تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۰ فرصت دارید تا تمامی تمرینات و پروژه را تحویل نمایید.

بازگشت

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

لطفا 9 و 8 را با هم جمع نمایید.