تمرینات سری دوم فیزیک پیش - حرکت یک بعدی و بردارها - تابستان ۱۳۹۰

توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

جمعه ۲۱ مرداد ۱۳۹۰

تمرینات فصل دوم حرکت یک بعدی و بردارها در این سری ارائه شده است شما تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۰ فرصت دارید تا تمامی تمرینات و پروژه را تحویل نمایید.

بازگشت

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

لطفا جمع 3 و 4 را محاسبه نمایید.