تمرینات و مسائل فصل چهارم حرکت دو بعدی - پاییز ۱۳۸۹

by حمید

جمعه 10 دی 1389

تمرینات و مسائل فصل چهارم حرکت دو بعدی

برای کلاس فیزیک پیش دوشنبه ها ساعت 18:30 فقط حل چهار مسئله اول اجباری می باشد.

کلاس فیزیک پیش سه شنبه ها ساعت 15:00 حل تمامی مسائل الزامی است.

دیدگاه‌ها

Add a comment

What is the sum of 7 and 8?