تمرینات سری اول فیزیک عمومی - پاییز ۱۳۹۱

توسط حمید

یک‌شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۱

تمرینات سری اول فیزیک عمومی - آبان ۱۳۹۱

مهلت تحویل پاسخ‌ها تا ۱۴ آذر می‌باشد.

پاسخ‌ها باید در کاغذ A4  تحویل داده شوند.

دیدگاه‌ها

Add a comment

Please add 5 and 5.