تمرینات سری اول فیزیک مکانیک – قوانین حرکت - پاییز ۱۳۹۰

(دیدگاه‌ها: 0)

شنبه 5 آذر 1390

این تمرینات مربوط به فصل اول قوانین حرکت می باشد. دانشجویان باید جواب تمرینات را تا هفته بعد تحویل نمایند.

بازگشت

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

لطفا 9 و 1 را با هم جمع نمایید.