تمرینات سری پنجم

توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

تمرینات مربوط به فصل های کار و انرژی، پایستگی انرژی و سینماتیک دورانی که می بایستی حداکاثر تا 26 خرداد تحویل داده شوند.

بازگشت

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

جمع 1 و 4 برابر است با؟