تمرینات فصل سوم انرژی پتانسیل و پایستگی انرژی مکانیکی

by حمید

جمعه 10 دی 1389

تمرینات فصل سوم انرژی پتانسیل و پایستگی انرژی مکانیکی

لطفا پاسخ های خود را تا سه شنبه 14 دی ماه تحویل نمایید.

دیدگاه‌ها

Add a comment

Please calculate 5 plus 8.