تمرینات فصل سوم فیزیک عمومی و مکانیک - انرژی پتانسیل و پایستگی انرژی مکانیک کل

by حمید

چهارشنبه 11 خرداد 1390

حداکثر فرصت تحویل پاسخ ها به این تمرینات تا آخر ترم قبل از امتحانات می باشد.

دیدگاه‌ها

Add a comment

Please add 7 and 4.