تمرینات فصل قوانین حرکت نیوتنی

توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

تمرینات فصل قوانین حرکت نیوتنی

این تمرینات برای دو کلاس فیزیک عمومی و فیزیک مکانیک می باشد. مهلت ارائه تمرینات یک هفته می باشد.

بازگشت

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

جمع 8 و 7 برابر است با؟