حل مسائل فیزیک عمومی فصل اول

(دیدگاه‌ها: 0)

پنج مسئله سری اول را برایتان حل کردم. برای مسئله آخر راه حل دیگری نیز وجود دارد.

بازگشت

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

لطفا جمع 1 و 6 را محاسبه نمایید.