حل مسائل فیزیک عمومی فصل اول

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

پنج مسئله سری اول را برایتان حل کردم. برای مسئله آخر راه حل دیگری نیز وجود دارد.

بازگشت

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

لطفا جمع 9 و 1 را محاسبه نمایید.