امتحان پایان‌ترم فیزیک عمومی ترم اول سال ۹۰-۱۳۸۹

(دیدگاه‌ها: 0)

یک شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۰

امتحان پایان‌ترم فیزیک عمومی ترم اول سال ۸۹-۹۰

بازگشت

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

لطفا جمع 7 و 8 را محاسبه نمایید.