جزوه خازن - الکترومغناطیس مهندسی

توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

جزوه‌ی مربوط به بخش خازن برگفته از کتاب الکترومغناطیس مهندسی (هیت)

بازگشت

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

جمع 6 و 5 برابر است با؟