جزوه تکمیلی حرکت شناسی دو بعدی - بهار ۱۳۹۳

توسط حمید

در این جزوه سه صفحه‌ای مطالب تکمیلی فصل چهارم از درس فیزیک پیش به صورت فایل pdf ارائه شده است. مطالعه این جزوه برای دانشجویان این ترن الزامی است.

در این جزوه حرکت دو بعدی به صورت خلاصه وار توضیح و چند نمونه از آن بررسی شده است و در نهایت چندین مثال وجود دارد که جخت درک مطلب با راه حل ارائه گردیده است.

دیدگاه‌ها

Add a comment

Please calculate 6 plus 8.