مسائل فصل سوم بردارها - پاییز ۱۳۸۹

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

دوشنبه 29 اذر 1389

این مسائل باید تا دو هفته آینده حل و تحویل داده شوند. دو مسئله اول سوال تشریحی می باشند.

بازگشت

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

جمع 4 و 8 برابر است با؟