فیزیک الکتریسته و مغناطیس

by حمید

سؤالات پایان‌ترم الکتریسیته و مغناطیس - بهار ۱۳۹۵

سؤالات امتحانی الکتریسیته و مغناطیس پایان‌ترم نیم‌سال دوم ۹۵-۱۳۹۴

Read more …

by حمید

سؤالات امتحان پایان‌ترم الکتریسیته و مغناطیس - تابستان ۱۳۹۴

سؤالات امتحانی الکتریسیته و مغناطیس رشته کامپیوتر و برق پایان‌ترم نیم‌سال تابستان ۹۴-۱۳۹۳

Read more …