فیزیک الکتریسته و مغناطیس

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

سوالات امتحان میان‌ترم فیزیک الکتریسیته - تابستان ۱۳۹۰

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

تمرینات فصل های بار الکتریکی و میدان الکتریکی - تابستان 1390

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

تمرینات فصل مدارهای الکتریکی + حل

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

تمرینات فصل شدت جریان و مقاومت