فیزیک پیش‌دانشگاهی

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

سوالات امتحان پایان‌ترم فیزیک پیش ترم تابستان ۱۳۹۰

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

تمرینات سری سوم فیزیک پیش‌دانشگاهی - حرکت دو بعدی - تابستان ۱۱۳۹۰

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

سوالات امتحان میان‌ترم فیزیک - تابستان ۱۳۹۰

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

تمرینات سری دوم - حرکت یک بعدی و بردارها - تابستان ۱۳۹۰

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

تمرینات فصل اول اندازه گیری فیزیک پیش ترم تابستان 1390