فیزیک عمومی و مکانیک

توسط حمید

سؤالات امتحان پایان‌ترم فیزیک ۱ - زمستان ۱۳۹۶

سؤالات امتحان پایان‌ترم فیزیک ۱ - زمستان ۱۳۹۶

Read more …

توسط حمید

سوالات امتحان فیزیک مکانیک - بهار ۱۳۹۶

سوالات امتحان فیزیک مکانیک - بهار ۱۳۹۶

Read more …

توسط حمید

سوالات امتحان میان ترم فیزیک عمومی - بهار ۱۳۹۴

سوالات امتحان میان ترم فیزیک عمومی ترم دوم ۹۴-۱۳۹۳

Read more …

توسط حمید

سوالات امتحان پایان ترم فیزیک عمومی - تابستان ۱۳۹۳

<>سؤالات امتحانی پایان‌ترم نیم‌سال تابستان ۱۳۹۳-۱۳۹۲

Read more …