فیزیک عمومی و مکانیک

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

تمرینات فصل اول قوانین حرکت فیزیک مکانیک ترم تابستان 1390

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

سوالات پایان ترم فیزیک عمومی و مکانیک نیم‌سال دوم ۹۰-۱۳۸۹

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

امتحان پایان‌ترم فیزیک عمومی ترم اول سال ۸۹-۹۰

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

تمرینات فصل سوم فیزیک عمومی و مکانیک - انرژی پتانسیل و پایستگی انرژی مکانیک کل

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

سوالات امتحانی میان ترم فیزیک عمومی و مکانیک 90