فیزیک حرارت و ترمودینامیک

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

سؤالات امتحان پایان‌ترم فیزیک حرارت - تابستان ۱۳۹۶

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

سوالات پایان ترم فیزیک حرارت خرداد ۱۳۹۵

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

پاسخ تمرینات فیزیک حرارت - سری دوم - خرداد ۱۳۹۵

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

حل تمرینات فیزیک حرارت - سری اول - خرداد ۱۳۹۵

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

تمرینات فیزیک حرارت - سری دوم - خرداد ۱۳۹۵