فیزیک حرارت و ترمودینامیک

توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

سؤالات امتحان پایان‌ترم فیزیک حرارت - تابستان ۱۳۹۶

سؤالات امتحان پایان‌ترم فیزیک حرارت - تابستان ۱۳۹۶

بیشتر بخوانید ...

توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

سوالات پایان ترم فیزیک حرارت - بهار ۱۳۹۵

سوالات پایان ترم فیزیک حرارت خرداد ۱۳۹۵

بیشتر بخوانید ...

توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

پاسخ تمرینات فیزیک حرارت - سری دوم - بهار ۱۳۹۵

پاسخ تمرینات فیزیک حرارت - سری دوم - خرداد ۱۳۹۵

بیشتر بخوانید ...

توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

پاسخ تمرینات فیزیک حرارت - سری اول - بهار ۱۳۹۵

حل تمرینات فیزیک حرارت - سری اول - خرداد ۱۳۹۵

بیشتر بخوانید ...

توسط حمید عباس‌زاده (دیدگاه‌ها: 0)

تمرینات فیزیک حرارت - سری دوم - بهار ۱۳۹۵

تمرینات فیزیک حرارت - سری دوم - خرداد ۱۳۹۵

بیشتر بخوانید ...